Regler och tips för elinstallationer i badrum

För den som planerar att bygga nytt eller renovera ett befintligt badrum finns flera byggnadsregler att ta hänsyn till. Dessutom finns strikta regler för elinstallationerna, som alltid ska utföras av en elektriker. El i våtrumsutrymmen kan vara livsfarligt om det inte installerats på rätt sätt, så det är viktigt att ha koll innan man sätter igång med sitt nya bygge.

El i badrummet
Vid en första tanke kan man tro att det inte behövs särskilt mycket el i badrummet men faktum är att dagens moderna badrum innefattar en mängd olika installationer och eldrivna apparater. Badkar med bubbelfunktion och lampor, uttag för hårfön och rakapparater, belysning på väggar, i tak och i skåp, golvvärme och handduktstork. Många av dessa finesser är standard vid en modern badrumsrenovering och det kräver en hel del arbete både under och ovan ytskiktet.

Det är viktigt att i ett tidigt skede av bygget eller renoveringen planera vilka installationer som behövs, samt att kontakta en elektriker i god tid. Många av elarbetena behöver genomföras innan ytskiktet kommer på plats, och man behöver i dom allra flesta fall ta dit en elektriker i två omgångar.

Regler för områdesindelning

I badrum finns en särskild områdesindelning när det kommer till el och olika typer av installationer, som säger att ingen el får finnas närmare än minst 60 centimeter ifrån badkar och/eller dusch. 59 centimeter är alltså inte bra nog och man får under inga omständigheter tumma på måtten som gäller. Detta är en säkerhetsåtgärd och finns tillräckligt med utrymme är det en fördel att öka på anståndet ytterligare, för att göra det ännu säkrare.

Uttag och jordfelsbrytare

Alla eluttag i ett badrum måste vara anslutna till en jordfelsbrytare. Tidigare var det inte ens tillåtet att ha uttag inne i badrummet https://elektrikeristockholmslän.se/ men reglerna som finns idag tillåter uttag upp till 230 volt. Inte heller dessa får finnas inom säkerhetsområdet nära dusch eller bad och man får inte dra in skarvsladdar från andra rum.

Anlita alltid elektriker

Att mixtra med el är alltid farligt om man inte har rätt kunskaper, och att göra det i ett rum där både vatten och väta kommer förekomma är ännu farligare. För eldragningar och installationer vid en badrumsrenovering ska man alltid låta en auktoriserad elektriker genomföra jobbet, så att badrummet bli elsäkert både för huset och för människan.

En elektriker vet vad som krävs och vilka regler som ska följas för att det ska bli tryggt och säkert att använda el i badrummet.

El och olika typer av installationer i ett badrum kan ställa till stora skador om det grundläggande arbetet är bristfälligt utfört. Det är viktigt att förhålla sig till dom regler som finns för att rummet ska vara säkert att vistas i och man ska aldrig genomföra nya installationer eller dragningar med el på egen hand. Fundera tidigt på vilken typ av installationer och eldrivna apparater som ska finnas i badrummet och kontakta därefter en elektriker som kan utföra jobbet på ett korrekt och säkert sätt, och se till att det dessutom blir dokumenterat.