Olika sorters elektriker 

När de flesta tänker på en elektriker ser de en person som rings in av husägare när elen inte fungerar som den ska. Det är bara en bråkdel av vad elektriker faktiskt arbetar med. Det finns ett antal olika sorters elektriker som arbetar inom olika områden och har vissa expertisområden. Många elektriker har arbetat inom flertal områden men har valt att specialisera sig inom ett visst område av någon anledning. Om du överväger att ta dig in i elektrikeryrket kan det vara bra att känna till de olika möjligheterna yrkesrollen kan ge dig hos https://xn--elektrikerngteborg-o3b.se/. 

Serviceelektriker 

En serviceelektriker arbetar i offentliga och privata byggnader samt industrier. En serviceelektriker arbetar med service av el, vilket primärt innefattar felsökningar och reparationer av elsystem. De kan även arbeta med nyinstallationer och ombyggnationer av elsystem. 

Installations- och montörelektriker 

En installations- och montörelektriker har gått en elektrikerutbildning och slutfört sin lärlingstid. Som montör kan man arbeta relativt självständigt med olika sorters elinstallationer. Installationerna finns ofta i elföretagets egenkontrollprogram och jobben kan handla om installationer och renovationer i bostäder och kontor. 

Industrielektriker 

En industrielektriker arbetar precis som namnet antyder, på industrier. Anledningen till att denna inriktning finns är för att industrier ofta har avancerade motorstyrningar och processystem som kräver extra expertis. Arbetsuppgifterna för en industrielektriker kan därför variera väldigt mycket, beroende på vad för industrier personer arbetar på. Arbetsuppgifterna kan bland annat handla om att inspektera maskiner och maskinkomponenter för att säkerställa att de fungerar som de ska och inte är skadade. Vissa installationsmoment kan även vara aktuella, exempelvis gällande belysning. 

Distributions- och svagströmselektriker 

Distributionselektriker arbetar med uppbyggnad, reparation och underhåll av ledningsnätet. Ledningsnätet är ledet från produktionen i ett kraftverk till och med elmätaren. En svagströmelektriker arbetar istället med bland annat att installera säkerhetssystem, brandlarm och datanät. 

Ledande montör 

Till skillnad från andra sorters elektriker arbetar en ledande montör med lite annorlunda arbetsuppgifter. Kort sagt är en ledande montör den person som fungerar som en mellanhand mellan projektledare och elektriker. Det är en slags ledande och guidande roll över elektrikerna och arbetsuppgifter inkluderar att leda, driva, planera och genomföra elinstallationer på olika arbetsplatser. Många projekt är av större slag där många elarbeten ska utföras på en och samma plats. 

Tekniker 

En tekniker inom elektrikerbranschen är en elektriker som har någon slags expertis och specialitet. Enkelt förklarat kan man säga att det är en elektriker med gedigen kunskap av branschen samt någon slags spetskompetens. 

Titlarna är ungefärliga 

Dessa titlar är bra att hålla koll på men inte alltid något alla elfirmor arbetar med till hundra procent. Många elektriker arbetar med moment från alla dessa inriktningar, medan vissa elektriker endast arbetar med vissa moment. Titlarna är inte vattentäta och kan variera i branschen.