När man jobbar med många människor särskilt inom tand

När man jobbar med många människor särskilt inom tand- och hälsovården samt med olika blod- och urinprov i laboratorier så finns det en stor risk för smitta, speciellt när det gäller vårdens utrustning och instrument som ska användas på olika patienter med olika sjukdomar. Dessa behöver rengöras noga men också desinfekteras. Desinfektion är ett extra steg som kommer efter rengöring och det är ett sätt att reducera mängden mikroorganismer så att de är i så liten mängd att de inte kan orsaka någon smitta.

För att göra det på ett snabbt och effektivt sätt har man framställt en så kallad diskdesinfektor, som kan ses både som en diskmaskin och desinfektor. En diskdesinfektor utför rengöring och desinficering med hjälp av hög temperatur för att döda mikroorganismer, såsom bakterier, virus, mikroskopiska svampar och alger.

Det finns två modeller av diskdesinfektor, nämligen en golvmodell och en bordsmodell. Bordsmodellen är vanligtvis mindre och användas av mindre kliniker och laboratorier medan golvmodellen är för större kliniker och laboratorier.

En diskdesinfektor rengör först med hjälp av vatten som cirkulerar med stängt avlopp för att sedan spola bort smuts, sedan rengöra grovt med kallt vatten. Efter det kommer diskning med diskmedlet och varmt vatten. Sist och innan torkning börjar desinfektionsprocessen hos https://www.ad-medical.se/ med hjälp av ånga med hög temperatur, ca 90° C, för att se till att alla mikroorganismer som bär på smittorisk är dödade. Hela diskningen och desinficerigen tar bara några minuter. Under hela processen är maskinens dörr låst och kan inte öppnas tills programmet är slutfört så att den som sköter desinficeringen inte ska utsättas för brandskador.

Att förbereda maskinen för användning tar inte lång tid och liknar i stort sätt det man gör med en vanlig diskmaskin. Man ska bara se till att instrumenten man vill rengöra är rostfria annars rostar de sannolikt. För att få ett så bra resultat som möjligt ska man lämna en plats mellan instrumenten och öppna de låsta instrumenten samt inte överlasta maskinen så att vattnet, diskmedlet och ångan kan komma åt alla instrumentens delar, samt små instrument ska läggas i ett galler med lock för att de inte ska röra sig omkring i maskinen. När processen avslutas ska man öppna maskinen, desinfektera arbetsplatsen där man ska lägga de färdiga instrumenten, ta ut instrumenten och se till att allting är rent om inte ska man upprepa processen igen.

Efter användning av maskinen har man rena instrument som man kan använda igen istället för att använda engångsinstrument eller rengöra och desinfektera instrumenten själv, vilket tar mycket lång tid som man kanske behöver satsa på något viktigare.