Båtvagn – ett vettigt tillbehör till din båt

Som båtägare försöker man vanligtvis att förflytta sin båt på vatten, så mycket det bara går. På hav, sjöar och vattendrag.

Men i bland behöver båten även transporteras på torra land. Exempelvis till platsen för båtens vinterförvaring, eller till sjösättningen på våren.

Det finns företag som gärna hjälper till med transporten. Risk finns dock att de vid högsäsong är fullbokade, eller att deras schema inte alls stämmer överens med ditt.

Frakta båten enkelt själv

Om du normalt bara behöver transportera din båt kortare sträckor och du samtidigt äger, eller har tillgång till, en bil med dragkrok för din båtvagn eller båttrailer, är en båtvagn ett riktigt vettigt tillbehör att köpa till din båt.

Med hjälp av båtvagnen transporterar du enkelt din båt. Även sysslorna att ta upp din båt ur vattnet på hösten, och sjösätta din båt på våren, klarar du förmodligen med vagnens hjälp av att lösa, utan att söka hjälp utifrån.

Ekonomiska fördelar

Förutom bekvämligheten med att alltid ha en egen båtvagn till hands när fraktbehov uppstår, så finns det även ekonomiska fördelar.

Dels behöver du inte längre köpa in tjänster från transportföretag, och dels så är en båtvagn ett ekonomiskt fördelaktigt sätt att lösa sitt transportbehov.

Det finns ett stort utbud av båttrailers till salu. Men om du köper en släpvagn av typen båttrailer får du ett ganska påkostat fordon, som är tänkt att bära sin last över långa sträckor och i högre hastigheter. Många köpare är dock inte i behov av dessa egenskaper.

Om du i stället vänder blicken mot släpvagnstypen båtvagn, är chansen stor att du hittar en släpvagn som löser transportbehovet, utan att äventyra privatekonomin.

Båtvagnen behöver inte registreras eller kontrollbesiktigas. På denna typ av vagn behöver man heller inte betala någon skatt.

Båttrailer som är blå

Konstruktionen är enkel och robust. Det finns inga känsliga komponenter som kräver omfattande underhåll, eller som kan orsaka höga reparationskostnader.

Ramens balkar brukar vara galvaniserade för att stå emot rost under många år, även om vagnen regelbundet kommer i kontakt med saltvatten.

De totala ägandekostnaderna för en båtvagn är i allmänhet låga.

Även bra för uppställning

Det är inte bara när den är i rörelse som båtvagnen hjälper dig att spara pengar. Den lämpar sig även mycket bra för säker och bekymmersfri uppställning eller vinterförvaring av din båt, även om någon otäck höststorm skulle drabba oss.

Kanske kan du även utföra lite trevligt pyssel på din båt, när den ändå är uppe på land?

Sker förvaringen av din båt i ett garage, så finns det flera fördelar med att ha båten på en båtvagn. Om man exempelvis tillfälligt behöver utföra något arbete i lokalen, är det lätt att dra ut båten och därmed skapa utrymme.

Skulle olyckan vara framme och det uppstår en brand, är det lätt att rädda sin båt innan den blir förstörd.

Säkert hittar du egna fördelar med att skaffa en båtvagn som ett tillbehör till din båt.