Vad trycker ett tryckeri?

Det är givetvis en fråga det inte finns ett exakt svar på. Vad ett tryckeri arbetar med för föremål varierar naturligtvis, och beror kanske främst på vilken utrustning och inriktning tryckeriet i fråga arbetar med. Det handlar också om vilken efterfrågan som finns på olika produkter och material. I den här texten har vi tittat på ett antal olika aktörer för att se vad du kan ta fram för produkter om du går till ett tryckeri.

Affischer och posters

Affischer och posters är en vanlig marknadsföringsmetod, dels för lite mindre företag men även för såväl stora som små företag inom event, främst. Vanligt är att många musiker går till ett tryckeri för att trycka upp posters och affischer, så att de kan marknadsföra sitt event på egen hand. Det är förvisso inte den mest moderna marknadsföringsmetoden, men likväl en metod som fungerar mycket väl.

Banderoller

Banderoller osv olika slag är något annat som ett tryckeri normalt kan erbjuda. De flesta är mycket flexibla med vilket format det kan tryckas i. Som standard har man dock vanligen en maximal bredd som kan tryckas utan att limning krävs. Inte ovanligt är att den här gränsen ligger kring tre – fyra meter. För den som vill ha riktigt breda banderoller kommer limning normalt att krävas.